Odškodnění za průtahy soudů

Trvá vaše soudní řízení nepřiměřeně dlouhou dobu?
Došlo ve vašem soudním řízení k bezdůvodným průtahům?

MÁTE NÁROK NA ODŠKODNĚNÍ
až 15.000 – 20.000 Kč / rok trvání řízení

Není podstatné, zda jste soud prohráli nebo vyhráli.

Obraťte se na nás on-line!
advokat@dobrovolna.cz