Odškodnění za průtahy soudů

Trvá vaše soudní řízení nepřiměřeně dlouhou dobu?
Došlo ve vašem soudním řízení k bezdůvodným průtahům?

Právo na přiměřenou délku řízení je zakotveno v článku 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, který kromě jiného stanoví:

„Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu.

Stát odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti vydat rozhodnutí v přiměřené lhůtě a poskytuje odškodnění v částce 15.000,- Kč až 20.000,- Kč za každý jeden rok nepřiměřeně dlouhého řízení počínaje druhým rokem.

S odškodňováním za průtahy soudů máme zkušenosti již 12 let, naše advokátní kancelář Šimlová&Bačková se na tuto problematiku specializuje. Naše dlouholeté zkušenosti a právní odbornost si s argumenty Ministerstva spravedlnosti hravě poradí a pomohou vám získat maximální možné odškodnění. Naše první zkušenosti s odškodňováním za dlouhé řízení spadají do roku 2006. Při vymáhání odškodnění zastupujeme klienty v řízení u Ministerstva spravedlnosti, před soudem nalézacím, odvolacím a při uplatnění dovolání před Nejvyšším soudem.

Odškodnění lze žádat již v průběhu soudního řízení, je-li zjevné, že již jeho dosavadní délka je nepřiměřená.