Advokátní kancelář Šimlová & Bačková

poskytuje komplexní, kvalifikované právní služby ve všech oblastech práva se zaměřením na obchodní, občanské a průmyslové právo (ochranné známky, označení původu, průmyslové vzory).

Právní servis nabízí advokátní kancelář fyzickým i právnickým osobám zejména v těchto formách:

  • zastupování u soudů a jiných orgánů
  • sepisování a posuzování smluv a jiných právních dokumentů
  • poskytování právních porad
  • zpracování právních rozborů
  • zastupování klientů při jednání s protistranou či s obchodními partnery

Cílem advokátní kanceláře je maximální spokojenost klienta. V zájmu dosažení tohoto cíle klade kancelář velký důraz na osobní přístup ke klientovi a na kvalitu, rychlost, efektivnost a časovou flexibilitu při poskytování právních služeb. Zachování absolutní diskrétnosti a ochrana poskytnutých osobních údajů jsou samozřejmostí.

V zájmu komplexnosti poskytovaných služeb spolupracuje kancelář s účetními a daňovými poradci, se znalci, tlumočníky, s exekutory a notáři. Za účelem poskytování právních služeb na vysoké profesionální úrovni kancelář v komplikovaných případech zve ke spolupráci kolegy advokáty – specialisty na požadovanou oblast práva.