O nás

Mgr. Ilona Dobrovolná, advokátka

E-mail: advokat@dobrovolna.cz
Tel.: +420 776 576 624

Mgr. Ilona Dobrovolná, advokátka, je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Po ukončení studia pracovala jako advokátní koncipientka v advokátních kancelářích v Praze a v Brně a působila jako právník na Ministerstvu spravedlnosti ČR, kde se specializovala na oblast náhrady škody způsobené při výkonu státní moci a zastupovala Ministerstvo spravedlnosti ČR v soudních řízeních. V roce 2008 složila advokátní zkoušku a byla zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. V průběhu právní praxe získala zkušenosti z několika set soudních sporů vedených před soudy po celé České republice.

Mgr. Zuzana Bačková, advokátka

E-mail: advokatka@backova.cz
Tel.: +420 774 144 559

Mgr. Zuzana Bačková je absolventkou právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Dlouhodobě se specializuje na oblast nemovitostí, dotací z fondů EU a daňovou problematikou. V rámci své právní praxe působila na Ministerstvu zemědělství, jako poradce pro stavební a realitní společnosti a v mezinárodní poradenské společnosti Grant Thornton.