Právní služby

Advokátní kancelář poskytuje klientům právní pomoc v těchto oblastech práva:

Nejčastěji řešíme soudní spory o nezaplacené pohledávky, o náhradu škody, spory z porušení smlouvy, spory týkající se komplikací v zaměstnání, spory v souvislosti s bydlením a rodinné záležitosti. Na základě specifických požadavků klienta poskytujeme právní služby i v jiných právních oblastech.

Zastupování před soudy

Jsme profesionálové, přesto vstřícní a neformální a chápeme klienty, kteří mohou být nervózní a zmatení v soudní síni. Vždy vám vysvětlíme, jaké jsou vaše možnosti.

 • před zahájením soudního řízení pečlivě zhodnotíme případ a upozorníme vás na rizika, která může soudní řízení přinést
 • zvážíme a předložíme vám možnosti mimosoudního vyřešení sporu, neboť soudní řízení nebývá levným ani rychlým řešením
 • upozorníme vás v případě, kdy otálení s podáním žaloby může definitivně uzavřít cestu k vymožení práva (např. promlčení, prekluze)
 • vysvětlíme vám, co vás čeká v řízení před soudem
 • poskytneme vám oporu při jednání v soudní síni
 • věnujeme maximální úsilí k ochraně vašich práv
 • klademe důraz na sledování aktuální judikatury soudů v České republice a Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku

Odškodnění za průtahy soudu

 • stát poskytuje odškodnění v částce 15.000,- Kč až 20.000,- Kč za každý jeden rok nepřiměřeně dlouhého řízení počínaje druhým rokem
 • nárok na odškodnění lze uplatnit již v průběhu soudního řízení, nejpozději však do 6 měsíců od právní moci konečného rozhodnutí
 • není rozhodné, zda jste nepřiměřeně dlouhý spor vyhráli či prohráli – nárok na odškodnění máte vždy
 • nárok na odškodnění mají fyzické i právnické osoby
 • vše vyřešíte z pohodlí vašeho domova prostřednictvím emailu, případně pošty, nemusíte osobně chodit do naší kanceláře
 • podáme za vás žádost na Ministerstvo spravedlnosti ČR. Pokud ministerstvo žádosti nevyhoví, poskytne příliš nízké odškodnění nebo žádost nestihne vyřídit ve lhůtě 6ti měsíců, podáme za vás žalobu k soudu a budeme vás zastupovat před soudem
 • vaše účast u soudu není nutná

Nesporný rychlý rozvod

Poskytujeme právní pomoc v případech, kdy klienti požadují, aby jejich rozvodové řízení proběhlo rychle, jednoduše a v klidu. Kdy je to možné?

 • návrh na rozvod podají oba manželé společně
 • manželství trvalo nejméně 1 rok
 • manželé uzavřou dohodu o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, kterou schválí soud
 • manželé uzavřou dohodu o vypořádání majetku pro dobu po rozvodu

Vysvětlíme vám, jak bude rozvodové řízení probíhat, vypracujeme pro vás potřebné návrhy a dohody, zastoupíme vás v řízení před soudem a poskytneme právní podporu v průběhu celého rozvodového řízení.